zadania projektu - Eco - Mobilność

zadania projektu

Prace badawcze prowadzone w ramach projektu Eco-Mobilność przyporządkowane są do 5 zadań:

 • system PRT

  Zeroemisyjny, automatyczny system transportu publicznego o charakterze indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • eco-samochód

  Prototyp samochodu zaprojektowanego z myślą zarówno o osobach w pełni sprawnych, jak i tych z ograniczoną mobilnością

 • egzoszkielet

  Prototyp urządzenia pionizującego i wspomagającego ruch

 • wózki inwalidzkie

   

  Elektryczny wózek zdolny do jazdy po schodach i ręczny rekreacyjno-sportowy wózek z napędem poprzez dźwignie

 • stabilizatory, endoprotezy

  Stabilizatory do leczenia złamań okołostawowych oraz endoproteza stawu biodrowego