wózek elektryczny - Eco - Mobilność

wózek elektryczny

zadania projektu » wózki inwalidzkie » wózek elektryczny

 

Współczesne systemy transportu powinny być tworzone z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. W założeniach do ich budowy bierze się po uwagę specjalne ułatwienia, przede wszystkim dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Dla tych osób szczególnie istotnymi elementami systemu transportu są: architektura, infrastruktura transportu, odpowiednio przystosowane środki komunikacji publicznej oraz środki transportu indywidualnego. Wózek inwalidzki o specjalnych możliwościach z punktu widzenia systemów transportu jest jego ważnym elementem. Rozwój motoryzacji oraz związany z tym dramatyczny wzrost liczby wypadków a także choroby cywilizacyjne powodują zwiększoną ilość osób dotkniętych trwałym kalectwem i niesprawnością narządów ruchu. Z informacji przekazywanych przez osoby niepełnosprawne wynika, że istnieje wciąż wiele barier utrudniających im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dla osób niepełnosprawnych samodzielność jest równoznaczna z poczuciem godności. Niezależnie od obowiązującego prawa budowlanego ilość budynków, które są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest duża. Proces dostosowywania ich jest długotrwały i kosztowny. Częścią sytemu transportu, która jest w stanie ułatwić pokonywanie przeszkód architektonicznych jest konstrukcja wózka inwalidzkiego o specjalnych możliwościach takich jak pokonywanie schodów i unoszenie osoby niepełnosprawnej na wysokość osiągalną przez osoby w pełni sprawne.

Liczba i różnorodność elektrycznych wózków inwalidzkich jest bardzo duża a liczba konstrukcji wózków z opcją pokonywania przeszkód jest relatywnie mała.  Stosunkowo mała jest też liczba prac stosujących metody symulacji w projektowaniu i analizie wózków inwalidzkich oraz posługujących się zasadami ergonomii.

Do realizacji zadania wykorzystane zostaną zaawansowane techniki projektowania oraz optymalizacji rozwiązania w sensie: energetycznym, ciężaru itd. Konstrukcja ze względu na rozwiązania technologiczne i systemy sterowania jest całkowicie nowatorska oraz konkurencyjna z rozwiązaniami światowymi. Opisywane zadanie projektu Eco-Mobilność zakończone zostanie etapem konstrukcji prototypu w pełnej skali. Wnioskodawcy niniejszego projektu realizowali już projekty badawcze dotyczące wózków inwalidzkich i mają w tym zakresie bogate doświadczenie.