system PRT - Eco - Mobilność

system PRT

zadania projektu » system PRT

         
           Pod pojęciem Personal Rapid Transit (PRT) rozumiemy system automatycznego transportu osób, który wykazuje cechy zarówno transport indywidualnego jak i transportu publicznego. Pojazdy PRT zabierają na pokład 3 do 5 osób i poruszają się po wyznaczonych estakadach, umieszczonych zazwyczaj nad ziemią na wysokości 5 do 7 metrów. Charakterystyczną cechą tego transportu jest funkcja „Point to Point” lub „door to door”, która oznacza, że przejazd odbywa się do przystanku docelowego bez zatrzymywania na przystankach pośrednich. Realizacja zadania transportowego przewozu osób odbywa się całkowicie automatycznie. Po wybraniu przez pasażera przystanku docelowego pojazd sam wyznacza optymalną trasę przejazdu, unika kolizji z innymi pojazdami oraz reaguje na sytuacje awaryjne.

 

             Za twórcę idei systemu Personal Rapid Transit uważa się amerykańskiego urbanistę Dona Fitcher’a, który w roku 1953 rozpoczął prace nad PRT. Od tego czasu system ten był przedmiotem wielu badań i eksperymentów. Jednak dziś możemy wymienić jedynie trzy rozwiązania PRT, które zostały wdrożone w ograniczonym zakresie. Są to: Ultra – na lotnisku Heathrow, Vectus – w Parku Narodowy w Suncheon Bay oraz system firmy 2getthere w mieście Masdar.

 

                W ramach prac realizowanych w projekcie ECO-Mobilność opracowane zostało polskie rozwiązanie systemu PRT, które dziś jest w fazie badań laboratoryjnych. Zrealizowano dotychczas następujące zadania:

 

1) Opracowano oryginalną strukturę mechaniczną układu: pojazd PRT (tzw.PodCar) – tor. Struktura ta uwzględnia wszystkie aspekty związane z projektowaniem, w tym: własności biegowe, cechy ergonomiczne, zjawiska aerodynamiczne, itd.

 

2) Opracowano oryginalny system zasilania i napędu pojazdu PRT: napęd zrealizowany z wykorzystaniem silnika liniowego z częścią czynną umieszczoną na pojeździe, bezprzewodowy system przesyłania energii do pojazdu realizowany z zastosowaniem superkondensatorów do realizacji procesu rekuperacji energii.

 

3) Opracowano interfejs komunikacji pasażera z pojazdem, obejmujący funkcje:  wyboru  trasy, zmiany trasy oraz połączenia z operatorem systemu w sytuacjach awaryjnych.

 

4) Opracowano system zarządzania i sterowania ruchem jako system hierarchiczny trójwarstwowy.

 

5) Zbudowano model fizyczny układu pojazd-tor-system sterowania; w zmniejszonej skali.

 

6) Opracowano unikalny symulator ruchu pojazdów PRT do projektowania sieci systemu PRT.

 

7) Wykonano kabinę pojazdu PRT w pełnej skali.

 

 

 

Wykaz prac, zgłoszeń patentowych i publikacji dotyczących tematu wytworzonych w ramach projektu Eco-Mobilność:


1. PRT–Modeling and dynamic simulation of the track and the vehicle – 13 International Conference of Automated People Movers , 23-26 May 2011, Paris, ASCE – American Society of Civil Engineers, W. Choromański, J. Kowara; Symposium Proceedings Book;

2. MODELING AND SIMULATION OF PRT VEHICLE WITH POLYURETHANE WHEELS – 22nd Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks,  14-19 August 2011, Manchester, W. Choromański, J. Kowara; Symposium Proceedings CD- ISBN 978-1-905476-59-6;

3. Choromański W., Dyduch J., Paś J.: „Minimizing the Impact of Electromagnetic Interference Affecting the Control System of Personal Rapid Transit in the Context of the Competitiveness of the Supply Chain” Archives Of Transport, Polish Academy of Sciences Index 201 901 ISSN 0866-9546 Volume 23, Issue 2, Warsaw 2011  str. 137-152;

4. Choromański W., Kamiński G., Kamiński B., Kowara J. i in.: System Personal Rapid Transit – research, technology and development forecast for the XXI century, materiały konferencyjne z seminarium Polsko-Chińskiego “Eco-Mobility – innovative technologies”, 16-17.06.2011 r., Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-60965-93-1; 2012;

5. Grabarek I., Choromański W.: Innovative environmental al design in means and systems of transportt with particular emphasis on the human factor, AHFE 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, San Francisco, lipiec 2012 – wygłoszony referat; 

 

Galeria rysunków:

 

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT-wnętrze

Prototyp kabiny pojazdu PRT-wnętrze

Prototyp kabiny pojazdu PRT-komputer z interfejsem dotykowym

Prototyp kabiny pojazdu PRT-komputer z interfejsem dotykowym

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Prototyp kabiny pojazdu PRT

Tor eksperymentalny systemu PRT w skali 1:4

Tor eksperymentalny systemu PRT w skali 1:4