stowarzyszenie Eco-Mobilność - Eco - Mobilność

stowarzyszenie Eco-Mobilność

W dniu 15.01.2015 r. zostało formalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Eco-Mobilność.

 

Podstawowe dane o stowarzyszeniu:

Siedziba: Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

NIP: 7010459488

Telefon: 22 234 61 43

E-mail: simt@wt.pw.edu.pl

Nr konta bankowego: 36 1240 6003 1111 0010 6185 5723

Link do danych stowarzyszenia zarejestrowanych w KRS

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Włodzimierz Choromański – Prezes

Iwona Grabarek – Wiceprezes

Jan Szczypior – Wiceprezes

Paweł Nowosad – Sekretarz Generalny

Magdalena Paszkiewicz – Skarbnik

Marcin Zaczyk – Członek Zarządu

 

Celami Stowarzyszenia są:

 

1.    Rozwiązywanie problemów z mobilnością w dużych aglomeracjach miejskich jak również na terenach wymagających takich rozwiązań a nie będących aglomeracją miejską;

2.    Kształtowanie nowego podejścia w projektowaniu systemów transportowych w aglomeracjach miejskich, w tym szczególnie ATN (Automated Transport Network) oraz ITS;

3.    Wspieranie naukowców zajmujących się innowacyjnymi formami transportu i mobilności;

4.    Wsparcie i promowanie naukowców zajmujących się projektowaniem urządzeń wspierających i przywracających mobilność osobom z ograniczoną sprawnością;

5.    Ochrona praw własności intelektualnej;

6.    Promowanie eko-rozwoju w JST;

7.    Promowanie ekologicznych form transportu;

8.    Promowanie szeroko pojętej innowacyjności;

9.    Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;

10.  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.