stabilizatory, endoprotezy - Eco - Mobilność

stabilizatory, endoprotezy

zadania projektu » stabilizatory, endoprotezy

W ramach projektu Eco-Mobilność rozwijane są kontrukcje bezpośrednio zwiekszające mobilność osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Bazując na wieloletnich doświadzeniach, uzyskanych w ramach współpracy Zakładu TKUT oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozwijane są konstrukcje o charakterze medycznym. Działanie te stanowią zadanie nr 5 projektu i opisano je tematem: „System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych z opcją leczenia funkcjonalnego. Polska endoproteza.” 

 

Problem leczenia urazów narządów ruchu powstających na skutek wypadków komunikacyjnych stanowi podstawę do poszukiwania nowych metod leczenia. W projekcie realizowane są prace dotyczące konstrukcji wspomagających leczenie złamań kostnych: stabilizatora do leczenia złamań okołostawowych stawu kolanowego, skokowego, łokciowego i nadgarstka oraz stabilizatora trzonu kości długich. Są to nowatorskie rozwiązania umożliwiające realizację postulatu leczenia czynnościowego – czyli jest to metoda leczenia pozwalająca na wykonywanie ruchów rehabilitacyjnych mimo urazu kości w obszarze danego stawu. Metoda ta znacząco skraca proces leczenia i rehabilitacji. Dodatkowo w stabilizatorach okołostawowych zastosowano układy mechatroniczne wykorzystujące ciecze magnetoreologiczne. Dzięki ich zastosowaniu uzyskano możliwość realizacji zadań rehabilitacyjnych nadzorowanych w sposób zdalny – przez Internet.

 

W projekcie przygotowano modyfikacje już istniejących elementów stabilizatorów okołostawowych. Konstrukcje te tworzą modularny system wspomagający proces leczenia czynnościowego. Proces konstruowania wszystkich tych urządzeń poprzedzony był modelowaniem i symulacją komputerową. Do stabilizatorów stawu skokowego, łokciowego oraz stawu kolanowego zbudowano prototyp układu zadawania obciążenia w ruchu o zmiennej charakterystyce. Podstawa tego układu jest pompa zębata współpracująca z układem tłumienia przepływu cieczy magnetoreologicznej. Wykonano serię eksperymentów wykorzystujących te nowe rozwiązania. 

 

Prowadzono też prace związane z powstaniem pierwszej polskiej endoprotezy stawu biodrowego - FENIKS. W projekcie bazowano na wynikach prac wcześniejszych a zakończonych wdrożeniem. Opracowano typoszereg endoprotez łączący cechy protezy cementowej i bezcementowej. Otwory w protezie wypełniane są częściowo cementami osteoindukcyjnymi. Sposób ich wprowadzenia jest istotnym problemem. Wykonane zostały pierwsze eksperymenty z zastosowaniem tych nowoczesnych substancji. 

 

Wykaz prac, zgłoszeń patentowych i publikacji dotyczących tematu wytworzonych w ramach projektu Eco-Mobilność:


Galeria rysunków:

Typoszereg pre-prototypów endoprotez

Typoszereg pre-prototypów endoprotez

Pre-prototyp endoprotezy wypełnionej materiałem bio-wchłanialnym

Pre-prototyp endoprotezy wypełnionej materiałem bio-wchłanialnym

Prototyp stabilizatora stawu skokowego

Prototyp stabilizatora stawu skokowego

Stanowisko do badania układów MRL

Stanowisko do badania układów MRL