seminaria naukowe - Eco - Mobilność

seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych odbywających się w ramach Projektu znajduje się w pliku pdf do pobrania poniżej.

Pod adresem http://www.eco-mobilnosc.wt.pw.edu.pl/conference/ możliwe jest również pobranie prezentacji przedstawionych podczas konferencji "Eco-Mobilność", która odbyła się we wrześniu 2013 r.