raporty - Eco - Mobilność

wyniki końcowe - raporty

Poniżej zebrano najistotniejsze wyniki prac zrealizowanych w projekcie Eco-Mobilność. Są to dokumenty typu raport, w króych wyniki projektu powiązano z kolejnymi planowanymi obszarami prac naukowo-badawczych i rozwojowych. Jeśli któryś z obszarów naukowych wzbudził szczególne zainteresowanie prosimy o kontakt z sekretariatem SIMT: simt@wt.pw.edu.pl

 

Dokumentacja końcowa i raporty: 

 • icoRoadmaping_wstep.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco mobilność”- wstęp
 • icoRoadmaping_1.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco mobilność”
 • icoRoadmaping_2.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia ergonomii
 • icoRoadmaping_3.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia napędu samochodu
 • icoRoadmaping_4.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-mobilność” a zagadnienia zarządzania projektem
 • icoRoadmaping_5.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia konstrukcji mechanicznej pojazdu „Eco-samochodu”
 • icoRoadmaping_6.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia konstrukcji mechanicznej pojazdu PRT
 • icoRoadmaping_7.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” konstrukcji silników liniowych i ich sterowania
 • icoRoadmaping_8.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia konstrukcji wózków inwalidzkich
 • icoRoadmaping_9.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia budowy egzoszkieletu
 • icoRoadmaping_10.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia budowy symulatorów systemu PRT
 • icoRoadmaping_11.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia nowych technik symulacyjnych do badań własności dynamicznych
 • icoRoadmaping_12.pdf, Roadmaping: teraźniejszość i dalszy rozwój projektu „Eco-Mobilność” a zagadnienia nowych technik symulacyjnych do badań własności dynamicznych
 • icoSTUDIUM-PROJEKTU-ZEROEMISYJNEGO.pdf, Studium Projektu Zeroemisyjnego (Niskoemisyjnego) Transportu Miejskiego HAMSSUT PROMETEUSZ oraz ECO-Car PROMETEUSZ - Polska Koncepcja
 • icoEcomobilnosc_tom1_czesc1.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 1 - cześć 1- Innowacyjne i ekologiczne środki transportu- wprowadzenie
 • icoEcomobilnosc_tom1_czesc2.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 1 - cześć 2 - PRT podstawowe pojęcia
 • icoEcomobilnosc_tom1_czesc3.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 1 - cześć -3 - Ekosamochód
 • icoEcomobilnosc_tom2_czesc1.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 2 - cześć 1- SPiRW robot ortotyczny
 • icoEcomobilnosc_tom2_czesc2.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 2 -część 2 -Wózki inwalidzkie
 • icoEcomobilnosc_tom2_czesc3.pdf, Monografia projektu Eco-Mobilność - tom 2 - cześć 3- Stabilizatory ortopedyczne do leczenia czynnościowego i endoprotezy stawu biodrowego