Prawa autorskie - Eco - Mobilność

Prawa autorskie

Wszystkie informacje, rysuni etc. prezentowane na stronach Eco-mobilności są objęte prawe autorskim. Cytowania są dopuszcza jedynie, jeśli cytowany tekst/rysunek jest wizualnie odseparowany od pozostałych informacji oraz jeśli podano w sposób jasny i przejrzysty pochodzenie tych informacji wraz z odnośnikiem do strony Eco-mobilności. Wykorzystanie komercyjne zamieszczonych na stronie treści w innej formie (w tym modyfikowanie, publikowanie, prezentowanie) jest zabronione bez pisemnej zgody od kierownictwa projektu Eco-mobilności i będzie ścigane.