eco-samochód - Eco - Mobilność

eco-samochód

zadania projektu » eco-samochód

Eco-samochód, będący drugim istotnym zadaniem w projekcie ECO-Mobilność, jest konstrukcją wyjątkową. Reprezentuje ona  nowe podejście do konstrukcji tego typu pojazdów oraz uwzględnia potrzeby transportu miejskiego z perspektywy przyszłych 10-20 lat. Podstawowe założenia i uwarunkowania, które znalazły wyraz w zbudowanym prototypie  były następujące:

 

1) Samochód przeznaczony jest zarówno dla osób sprawnych, jak i osób z ograniczoną mobilnością. A zatem ta druga grupa osób traktowana jest równorzędnie z osobami sprawnymi. Wynika to z analizy liczebności osób z ograniczoną mobilnością oraz zauważenia prostego faktu, że osoby te należą najczęściej do starszej części społeczeństwa, a społeczeństwa Europy i Ameryki starzeją się /patrz statystyka na rys.1/. Eco samochód posiada unikalne w skali światowej systemy do realizacji tego zadania (system przesuwnych foteli, inteligentny pulpit kierowcy, zawieszenie aktywne, zamocowanie wózka  inwalidzkiego dla kierowcy  - osoby niepełnosprawnej)

 

2) Transport, szczególnie w aglomeracjach miejskich, musi być ekologiczny w sensie redukcji emisji CO2, oraz oszczędzania wykorzystywanej energii, a zatem preferowany jest w przypadku samochodów, napęd z wykorzystaniem silnika elektrycznego. W ramach projektu opracowano oryginalną konstrukcję silnika usytuowanego w kołach pojazdu. Silnik zasilany jest z „hybrydy elektrycznej” układu macierz akumulatorów litowo- jonowych – superkondensator. Superkondensator odgrywa ważną  rolę w rekuperacji energii, istotnie zmniejsza zużycie energii. Wszystkie sterowniki do sterowania silnikami oraz sterowania układami: (steer by wire, brake by wire, itd.) są oryginalnymi rozwiązaniami powstałymi w Politechnice Warszawskiej.

 

3) Istotnym elementem użytkowania eksploatacji samochodu jest infrastruktura jego użytkowania. W ramach projektu opracowano system wypożyczania i wstępnej konfiguracji samochodu z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Zaproponowano również system ładowania baterii.

 

4) W procesie projektowania zwrócono szczególną uwagę na problemy ergonomii. Konstrukcja samochodu spełnia wszystkie podstawowe postulaty ergonomiczne.

 

5) W procesie projektowania samochodu z punku widzenia metodologii, zastosowano iteracje triady: innowacyjna myśl konstrukcyjna (pomysł) -  badania symulacyjne - badania eksperymentalne.

 

Podstawowe parametry samochodu przedstawiono na rys. 2. Ponadto, do jego najistotniejszych cech należą:

Samochód miejski, wypożyczany 

Miejsce w kabinie dla  3-4 osób

Przyjazny  dla  środowiska

Łatwy w kierowaniu  (“drive-by-wire” ; brak przekładni mechanicznych pomiędzy systemem sterowania a kierownicą)

Kierowcy –  osoby sprawne i fizycznie niesprawne, poruszające sie na wózkach aktywnych 

Przyjazny w użytkowaniu oraz przeznaczony dla różnych grup użytkowników 

 

Na rys. 3 opisano funkcjonalność samochodu oraz elementy jego konstrukcji.

 

 

Galeria rysunków:

Rys.1 Osoby z ograniczoną mobilnością w Polsce w % (dane GUS 2010 r)

Rys.1 Osoby z ograniczoną mobilnością w Polsce w % (dane GUS 2010 r)

Rys. 2 Wybrane parametry samochodu

Rys. 2 Wybrane parametry samochodu

Rys. 3 Funkcjonalność samochodu oraz elementy jego konstrukcji

Rys. 3 Funkcjonalność samochodu oraz elementy jego konstrukcji