2014.12.11 - Innowacyjnie, czyli jak? Spotkanie organizowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - Eco - Mobilność

2014.12.11 - Innowacyjnie, czyli jak? Spotkanie organizowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

wydarzenia
i aktualnosci
 » 2014.12.11 - Innowacyjnie, czyli jak? Spotkanie organizowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

W Warszawie w kinie Luna miało miejsce podsumowanie 7 lat realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2014 w ramach projektów sektora nauki z udziałem prof. W. Choromańskiego, kierownika projektu Eco-Mobilność. W ramach wydarzenia odbył się panel dyskusyjny, podczas którego aktywnie uczestniczył jako zaproszony gość prof. W. Choromański. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod adresem http://www.opi.org.pl/news/id/215.html