2012.07 - wystąpienie konferencyjne San Francisco - Eco - Mobilność