2011.08.14-19 - wystąpienie konferencyjne, Manchester - Eco - Mobilność