2011.06.17 - seminarium Polsko-Chińskie, Warszawa - Eco - Mobilność