Eco-Mobilność - Eco - Mobilność

strona główna

Strona poświęcona jest projektowi „Eco-Mobilność” zrealizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet I (Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3, Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe). Badania są w 85 % pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownikiem projektu był prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański.

 

Strona dotyczy również prezentacji działań związanych z wdrożeniem efektów projektu oraz jego kontynuacją. Projekt bowiem, w intencji Autorów, początkuje nowe myślenie o mobilności, oparte na przewartościowaniu pewnych pojęć, opiera się na najnowszych osiągnięciach techniki. To przewartościowanie dotyczy między innymi postrzegania osób o ograniczonej mobilności, jako znaczącej grupy społecznej, dla której np. nowe środki transportu nie powinny być  projektowane specjalnie, a przeciwnie -  nowe środki transportu powinny być projektowane tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji. 

 

Pod pojęciem „Eco-Mobilności” rozumiemy systemy i środki związane z przemieszczaniem się osób, szczególnie w aglomeracjach miejskich. Przedrostek „ECO” oznacza, że wspomniane systemy i środki są przyjazne środowisku, tzn.  bezpośrednio nie emitują gazów cieplarnianych do atmosfery, w sposób oszczędny zużywają energię (z wykorzystaniem zarówno rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych). Uwzględniają w swojej konstrukcji potrzeby osób o ograniczonej mobilności związanej z wiekiem oraz będących ofiarami chorób cywilizacyjnych (np. SM), czy wypadków drogowych. Projekt obejmuje również zagadnienie przywracania mobilności osobom, które uległy wypadkom drogowym (i nie tylko). W tym obszarze dotyczy on  innowacyjnych metod leczenia złamań kostnych (jest to, tzw. leczenie czynnościowe), oraz innowacyjnej protezy stawu biodrowego.

 

Projekt silnie nawiązuje do tendencji badań i innowacyjnych wdrożeń, które można obserwować w świecie (np. systemy APM&ATS  /Automated People Movers&Automated Transit Systems/, ATN  / Automated Transit  Network /, driverless car, itd.)

W zakresie systemów transportowych projekt nawiązuje do idei transportu zrównoważonego, który opiera się na trzech filarach:

1)      Transport przyjazny środowisku,

2)      Transport ekonomiczny (energooszczędny, tani w eksploatacji),

3)   Transport akceptowalny społecznie (tzn. na tyle np. atrakcyjny, by stanowić alternatywę dla transportu indywidualnego samochodowego).

W obecnej fazie projekt podzielony został na 5 podzadań:

1)      System PRT (Personal Rapid Transit),

2)      Eco-Samochód,

3)      System Pionizacji I Wspomagania Chodu,

4)      Innowacyjne wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i ręcznym,

5)   Stabilizatory ortopedyczne do leczenia złamań okołostawowych i złamań kości długich. Polska endoproteza stawu biodrowego.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego projektu: